Veebilehe tehniline tugi

Veebilehe tehniline tugi sisaldab endas järgnevaid toiminguid:

  • Kõrgeim prioriteet – sinu küsimutega tegeletakse võimalusel kohe, hiljemalt esimesel tööpäeval
  • Tõrgete kõrvaldamine – sisuhaldustarkvara / pistikprogrammide või muu tarkvara uuendustest tekkinud tõrgete kõrvaldamine
  • Konsultatsioon – sisuhaldustarkvara / pistikprogrammide kasutamisel tekkinud küsimustele vastamine
  • Turvaseadete jälgimine – sisuhaldustarkvara ja veebimajutuse turvaseadete jälgimine ning vajadusel reageerimine
  • Veebimajutuse haldus – veebimajutuse ja e-posti haldamine
  • Sisaldab kuni 10 töötundi ühes kalendrikuus – rohkem kui 10 töötunni puhul lisatasu tunnitasu alusel

Hind: 960 € ühes kalendrikuus